Eigen aanbod

Coincide ontwikkelt twee programma’s op eigen initiatief die jaarlijks terugkeren.

Curatieve zorginnovatiereis

De jaarlijkse zorginnovatiereis is voor bestuurders uit de curatieve zorgsector. Het initiatief is ontstaan in 2006 na de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet. Vanaf het begin van de invoering bespreken betrokkenen de effecten en ontwikkelingen van gecontroleerde marktwerking en hoe het Nederlandse zorgsysteem verder te verbeteren. Onderwerpen variëren van transparantie, kwaliteit, samenwerking 1e en 2e lijn, kosten besparing tot thema’s zoals vernieuwen en vertrouwen.

Door bezoeken aan en ontmoetingen met professionals bij curatieve zorginstellingen elders, krijgen beslissers nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen aangereikt tijdens de zorginnovatiereis. Met het formuleren van een gezamenlijke ambitie en de interactie tussen de deelnemers brengt de groep de discussie over het verbeteren van de zorg in Nederland op een hoger plan. De bestemming kiezen wij op basis van de problematiek en actuele thema’s die in Nederland spelen. Waar speelt een vergelijkbare problematiek? Welke oplossingen hebben landen geprobeerd? Kunnen we leren van innovaties elders? Wat werkt wel, wat werkt niet en waarom niet? Deelnemers denken mee in het bepalen van discussieonderwerpen en werken mee in de ontwikkeling van het programma.

De zorginnovatiereis kent een uitnodigingsbeleid welke via deze link te downloaden is.

Langdurige zorg- en welzijnsreis

Alle westerse landen staan voor de uitdaging om de groeiende vraag naar langdurige zorg het hoofd te bieden. De in de jaren zestig ontworpen AWBZ is uitgegroeid tot een onhoudbaar systeem. In 2007 voerde Nederland de eerste hervorming door met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De wet WMO gaf gemeenten de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van burgers bij het zo volledig mogelijk participeren in de maatschappij. Met de huidige drie decentralisaties en de komende WLZ gaan we naar een structurele andere organisatie van zorg en welzijn, waar een nieuwe groep stakeholders gezamenlijk verantwoordelijk wordt voor participatie, jeugdzorg, zorg en welzijn.

De jaarlijkse studiereis voor de Langdurige zorg en welzijnssector is voor bestuurders en wethouders die willen meedenken en bijdragen aan de transitie van de sector. Met deelnemers uit de gehandicapten zorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten, verzekeraars en patiëntenorganisaties wordt gezocht naar nieuwe ideeen en oplossing voor de problematiek die we in de transitie tegenkomen. Door bezoeken aan en ontmoetingen met professionals bij topinstellingen elders, verkrijgen beslissers nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen. Hiermee ontstaat een stevig platform voor discussie waarbij alle stakeholders worden aangemoedigd buiten hun gebruikelijke kaders te denken.