Bijeenkomsten in opdracht

Of het nu een reis of event betreft, het gaat om het samenbrengen van mensen in tijd en plaats om hen te helpen in vernieuwing en ontwikkeling. Coincide organiseert veel korte en krachtige bijeenkomsten om in een korte tijd onderwerpen aan de orde te stellen of gezamenlijk programma’s en plannen te ontwikkelen. Dit kan in de vorm van een discussiediner, een brainstormsessie, een thematisch seminar, een sales meeting of een groot congres. De bijeenkomsten kunnen in Nederland plaatsvinden of elders,met deelnemers afkomstig uit één land of vanuit meerdere vestigingen en/of landen.

Ook bij dit soort bijeenkomsten kunnen wij zowel de inhoudelijke als de logistieke kant verzorgen. Op basis van onze kennis van de sector en ons netwerk kunnen wij sprekers uitnodigen en een voorstel doen voor de opbouw van het programma.

Logistieke aspecten zijn bijvoorbeeld het contracteren van de locatie, verzorgen van de hospitality zoals lunches, diners en borrels, audiovisuele aspecten, extraculaire activiteiten, sociale netwerkbijeenkomsten en indien nodig het vervoer van de deelnemers naar de locatie. Ook de hele inschrijvingsprocedure en het financiële management kunnen wij uit handen nemen.

Zoals een professionele organisatie betaamt, kunnen wij alles verzorgen zodat u zich kan concentreren op het bereiken van uw doelstelling en het samenwerken met uw deelnemersgroep.

Coincide werkt vooral op hoog zakelijk- en bestuursniveau zodat u ervan verzekerd bent dat wij een hoge kwaliteit als uitgangspunt nemen. We werken zowel nationaal als internationaal.

Voorbeelden

We organiseerden onder andere de volgende bijeenkomsten en evenementen:

  • Een jaarlijkse terugkerend discussie-diner voor 150 bestuurders uit de zorg waar actuele thema’s tijdens interactieve sessies werden besproken ondersteund door mindmapping technologie.
  • Een spreker voor de jaarlijkse relatiedag van een overheidsorgaan georganiseerd voor hun ketenpartners, gemeenten en zorgaanbieders.
  • Een congres voor inkopers van energie in Londen tijdens de Olympische Spelen.
  • Verschillende sales meetings voor een internationale ICT-organisatie in Nederland, Barcelona en Kopenhagen.
  • Een conferentie voor Indiase IT-ondernemers in Chennai, India in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.
  • Een netwerk bijeenkomst van start-up bedrijven om zoveel mogelijk kruisbestuiving te realiseren.