Wat doet Coincide

Coincide brengt managers, directieleden en bestuurders samen om kennisontwikkeling en innovatie te stimuleren. Want innovatie vormt de basis van duurzame economische ontwikkeling, gezonde vooruitgang en een stevige concurrentiepositie.

Persoonlijke interactie

Nieuwe kennis, ideeën, initiatieven en interessante contacten ontstaan niet vanachter het bureau of een mobile device. Juist de persoonlijke interactie tussen sleutelfiguren zorgt voor waardevolle kennisuitwisseling en relevante vernieuwingen. Samen zien, leren en ervaren, zal innovatie en de kwalitatieve vooruitgang van een bedrijf of sector faciliteren én versnellen.

Platform voor vruchtbare samenwerking

Daarom creëert Coincide een platform voor vruchtbare samenwerking. Besluitvormers en stakeholders gaan met elkaar en met sprekers in het programma in discussie om vernieuwing te realiseren ten behoeve van een duurzame verbetering van de sector, bedrijfstak of instelling.

Wij organiseren:

  • oplossingsgerichte discussies en debatten
  • beleidsreizen en bedrijfsbezoeken
  • buitenlandse missies naar Nederland
  • discussiediners
  • handelsmissies
  • congressen
  • netwerkbijeenkomsten